Aidat Hesaplama Türleri Nelerdir, m2’ye Göre Aidat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Aidat nedir?
“Aidat” apartman ve sitelerin aylık /yıllık giderlerini karşılamak için kat maliki ya da kiracıdan topladıkları bedellerdir.

Apartman ve site aidatı nasıl hesaplanır? Aidat belirlemek için öncelikle aidat hesaplanacak apartman ve sitenin giderleri tespit edilir. Bu tespit bir çeşit bütçedir, bu bütçeye “İşletme Projesi” denir. İşletme Projesi hesaplandıktan sonra, sitenin Yönetim Planı’ndaki dağıtım yöntemine göre dağıtılması ile de (Malikin sahip olduğu bağımsız bölümün m2’si ya da arsa payı oranında) aidat belirlenir. Elbette bu aidatın kat maliklerine usulüne uygun şekilde yazılı olarak tebliğ edilmesi ile de aidat kesinleşmiş olur.

Aidat hesaplama türleri nelerdir ? Aidat sitenin giderlerinin toplamının kat malikleri ile paylaşılmasından başka bir şey değildir. Aidat iki şekilde hesaplanabilir.

1. Giderlerin her birinin tespit edilmesi ve bunların yıllık olarak hesaplanması yöntemi ile aidat hesaplama;
Örneğin:

Gider Türü                     Aylık Toplam

Personel Giderleri :      ₺ 1.000 

Temizlik Giderleri :         ₺ 800

Güvenlik Giderleri :        ₺ 600

Enerji Gideri :                   ₺ 400

Ofis Giderler :                  ₺ 200

Toplam =                        ₺ 3.000

2. Giderlerin her birinin tespit edilmesi ve bunların aylık olarak hesaplanması, yıllık olarak hesaplanması yöntemi ile aidat hesaplama;
Örneğin:

Gider Türü                     Aylık Toplam                        Yıllık Toplam

Personel Giderleri :        ₺ 800                                     ₺ 9.600

Temizlik Giderleri :         ₺ 700                                      ₺ 8.400

Güvenlik Giderleri :        ₺ 600                                      ₺ 7.200

Enerji Gideri :                   ₺ 200                                      ₺ 2.400

Ofis Giderler :                  ₺ 100                                       ₺ 1.200

Toplam=                         ₺ 2.400                                    ₺ 28.800

Peki m2’ye göre aidat hesaplama nasıl yapılır ?
Aylık hesaplama ile ya da yıllık hesaplama ile bulunan giderler bağımsız bölümlerin m2’sine göre dağıtılır. Bu şekilde ödenecek aidat bulunmuş olur.

Şöyle ki,

Gider Türü                   Aylık Toplam               Yıllık Toplam

Personel Giderleri :      ₺ 800                               ₺ 9.600

Temizlik Giderleri :       ₺ 700                                ₺ 8.400

Güvenlik Giderleri :      ₺ 600                                ₺ 7.200

Enerji Gideri :                 ₺ 200                                ₺ 2.400

Ofis Giderler :                ₺ 100                                  ₺ 1.200

Toplam=                        ₺ 2.400                             ₺ 28.800

 

Daire                m2            Aidat Yıllık                Aidat Aylık

Daire 1         100 m2            ₺ 1.440                        ₺ 120

Daire 2       100 m2             ₺ 1.440                        ₺ 120

Daire 3       100 m2             ₺ 1.440                       ₺ 120

Daire 4       100 m2             ₺ 1.440                       ₺ 120

Daire 5       150 m2              ₺ 2.160                       ₺ 180

Daire  6       150 m2              ₺ 2.160                       ₺ 180

Daire  7       150 m2              ₺ 2.160                       ₺ 180

Daire  8       150 m2              ₺ 2.160                       ₺ 180

Daire  9       200 m2              ₺ 2.880                      ₺ 240

Daire  10      200 m2              ₺ 2.880                      ₺ 240

Daire  11        200 m2              ₺ 2.880                      ₺ 240

Daire  12       400 m2              5.760                      ₺ 480

Toplam      2.000 m2         ₺ 28.800              ₺ 2.400

Aidat Hesaplama =   Yıllık Toplam/Toplam m2  =     28.000/2.000 m2=14,40 TL/m2

Her bir dairenin m2’si 14,40 TL/m2 ile çarpılarak önce yıllık aidat bulunur, bu tutarın 12’ye bölünmesi ile de aylık aidat hesaplanmış olur.

Sohbeti Aç
💬 Nasıl Yardım Edebilirim?
Destek Bina ve Site Yönetimi
Merhaba; 👋
Destek Bina ve Site Yönetimi ile ilgili yardım istermisiniz?